ارائه کارگاه آشنایی با بیوموادهای متخلخل در پزشکی و داروسازی
1398/11/18

قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی به خصوص گرایش بیومتریال

 کارگاه «آشنایی با بیوموادهای متخلخل در پزشکی و داروسازی» به لیست کارگاه‌های کنفرانس اضافه شد. این کارگاه توسط آقای دکتر علی دباغ دوره فوق دکترای مهندسی پزشکی بایومتریال از دانشگاه مالزی و استاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه می شود.