امکان ارسال مقالات به صورت کامل و چکیده
1398/10/11

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی پزشکی  می رساند ,  پذیرش مقالات به دو صورت کامل (full text) و چکیده (abstract) صورت می پذیرد . افراد میتوانند آثار خود را در راستای محور های کنفرانس تا تاریخ 4 بهمن ماه 98 ضمن ثبت نام در سایت ارسال نمایند.