برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف در حاشیه اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی
1398/09/29

 

با توجه به حضور اساتید مجرب در زمان برگزاری «اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی»، با هدف افزایش سطح علمی شرکت‌کنندگان در کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی به شرح زیر برگزار خواهند شد:

 

 

روز

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15-13

ساعت 17-15

چهارشنبه

98/12/7

کارگاه آشنایی با دستگاه ونتیلاتور و سیستم های کمک تنفسی

برگزار کننده: دکتر مسلم بگل

کارگاه آشنایی با دستگاه دیالیز و RO بیمارستانی

برگزار کننده: دکتر محمدرضا هدیه زاده

کارگاه آشنایی با تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی (سل کانتر)

برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پنجشنبه

98/12/8

سخنران کلیدی

کارگاه چگونگی ورود به بازار کار در رشته مهندسی پزشکی

برگزار کننده: دکتر اسحاق عامری

کارگاه آشنایی با تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی (ECG و مانیتورینگ)

برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

جمعه

98/12/9

کارگاه آشنایی با تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی (الکتروکوتر)

برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

کارگاه آشنایی با تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی (الکتروشوک)

برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

___________

کارگاه آشنایی با بیوموادهای متخلخل در پزشکی و داروسازی

برگزار کننده: دکتر علی دباغ

کارگاه آشنایی با تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی (ابزار جراحی)

برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

سخنران کلیدی

 

لازم به ذکر است در پایان گواهی معتبر حضور در دوره به شرکت‌کنندگان اعطا میگردد.

 

علاقه‌‌مندان به شرکت در کارگاه‌ها پس از ثبت نام در سایت، می‌توانند کارگاه‌های مورد نظر خود را انتخاب نمایند.