جدول زمان بندی کنفرانس
1399/06/27

رخداد

محتوا

زمان

لینک جلسه

افتتاحیه

 

10:00 – 9:00

lms.iaud.ac.ir/nrbme

پانل 1

پردازش سیگنال‌های حیاتی

12:40 – 10:00

lms.iaud.ac.ir/nrbme_p1

lms.iaud.ac.ir/nrbme_p2

پانل 2

بیومکانیک و بیومتریال

پانل 3 و 4

پوستر

14:20- 13:20

lms.iaud.ac.ir/nrbme

پانل 5

پردازش تصاویر پزشکی

سیستم‌های تصویرگر پزشکی

16:00 – 14:20

lms.iaud.ac.ir/nrbme_p1

lms.iaud.ac.ir/nrbme_p2

پانل 6

مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی

ابزاردقیق پزشکی، فناوری اطلاعات پزشکی

سخنرانی کلیدی

سخنرانی پروفسور علی مطیع نصرآبادی

16:30 – 16:00

lms.iaud.ac.ir/nrbme

اختتامیه

 

17:00 – 16:30

lms.iaud.ac.ir/nrbme