معرفی سخنران کلیدی کنفرانس
1399/06/27

به اطلاع شرکت کنندگان عزیز اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی می‌رساند

پروفسور علی مطیع نصرآبادی به عنوان سخنران کلیدی دانشگاه انتخاب گردید و موضوع سخنرانی ایشان «بررسی روش‌های بازنمایی ارتباطات مغزی به کمک سری‌های زمانی» است.

زمان سخنرانی: پنجشنبه 27 شهریور ساعت 16:00

لینک جلسه: lms.iaud.ac.ir/nrbme