اطلاعیه مهم در خصوص تعیین زمان برگزاری کنفرانس
1399/06/12

به استحضار شرکت کنندگان محترم اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی می‌رساند با توجه به ادامه شرایط کرونا و عدم امکان برگزاری کنفرانس به صورت حضوری و به عنایت به اخذ مجوز برگزاری کنفرانس به صورت مجازی، زمان برگزاری کنفرانس به 27 و 28 شهریور 1399 تغییر یافت.

کمیته اجرایی اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی پزشکی