مهلت ارسال مقالات تمدید گردید
1398/11/28

لذا علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت nrbme.iaud.ac.ir و آپلود مقالات خود در قالب Full text (مقاله کامل) یا Abstract (چکیده) در این کنفرانس علمی-پژوهشی شرکت نمایند .