راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم

ضمن تشکر به خاطر مشارکت در اولین کنفرانس پژوهشهای نوین در مهندسی پزشکی توصیه میگردد به نکات ذیل توجه نمایید:

  • علاوه بر مقالات کامل، چکیده مقالات هم پذیرفته خواهد شد.
  • برای نگارش مقاله خود از الگوی نگارش مقالات استفاده نمایید. تعداد صفحات یک مقاله حداقل 4 و حداکثر 6 صفحه است. چاپ هر مقاله پذیرفته شده منوط به ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان و ارائه مقاله در کنفرانس است.
  • برای نگارش چکیده از الگوی نگارش چکیده استفاده نمایید. چکیده حداکثر یک صفحه است. چکیده­ها به صورت پوستر در کنفرانس ارائه خواهند شد.
  • برای ارسال مقاله یا چکیده از طریق نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه کاربران شوید.
  • مقالات برتر برای چاپ در فصلنامه مهندسی علمی پژوهشی پزشکی زیستی ارسال خواهند شد.
  • از ارسال مقالات منتشر شده یا مقالاتی که برای کنفرانسهای دیگر ارسال شده اند، خودداری نمایید.
  • رعایت حقوق مالکیت معنوی در تمام آثار ارسال شده الزامی و بر عهده نویسندگان است.